iQ Life, voor u als intermediair

Klachten


Bent u het niet eens met de manier waarop de verzekering tot stand komt of hoe wij deze uitvoeren? Of heeft u hierover een klacht? Dan kunt u een e-mail sturen naar klantenservice@iqlife.nl. U krijgt van ons zo snel mogelijk een inhoudelijke reactie. Uiterlijk binnen twee weken.

Bent u het niet eens met ons antwoord? Dan kunt u een tweede beoordeling van uw klacht vragen aan de directie van iQ Life: Postbus 9000, 3007 AA Rotterdam.

Wij lossen de klachten zoveel mogelijk in overleg met de betrokkenen op.

Bent u het nog steeds niet eens met de oplossing? Dan kunt u de klacht voorleggen aan:

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid)
Postbus 93257, 2509 AG DEN HAAG
Telefoonnummer: 0900-3552248
Website: www.kifid.nl
Dit instituut is onafhankelijk.