iQ Life, voor u als intermediair

iQ Life ZZP'ers


Het aantal zzp'ers (zelfstandigen zonder personeel) in Nederland groeit explosief. Jaarlijks starten er tussen de 120.000 en 140.000 Nederlanders een eigen onderneming.

Voor zzp'ers is er geen wettelijke regeling bij ziekte. Bij langdurige ziekte is men afhankelijk van gespaarde reserves of het inkomen van de partner. Als men voor een kortere periode ziek is, zal dat meestal geen grote gevolgen hebben. 
Bij langdurige ziekte kan dit verstrekkende gevolgen hebben.

Een traditionele arbeidsongeschiktheidsverzekering is voor zzp’ers vaak erg kostbaar. Hierdoor kiezen veel zzp'ers ervoor zich niet te verzekeren.

iQ Life biedt in samenwerking met Leidsche Verzekeringen een andere oplossing door middel van de introductie van de iQ Life ZZP Polis.

De iQ Life ZZP polis is geen arbeidsongeschiktheidsverzekering, maar een risicoverzekering die bij overlijden, ongeval of bij bepaalde ernstige ziektes een éénmalige uitkering geeft. Hier treft u de mogelijkheden aan.

Voordelen van de iQ Life ZZP’ers polis: 

  • Goede voorwaarden
  • Aantrekkelijke lage premies
  • Jaarlijks stijgende premie
  • Snel en eenvoudig digitaal acceptatieproces

Wilt u een berekening maken of een aanvraag doen? Klik dan hier.

Heeft u nog geen inlogcodes? Vraag deze op via info@iqlife.nl.