iQ Life, voor u als intermediair

Toezicht


iQ Assuradeuren is bij de Autoriteit Financiƫle Markten (AFM) geregistreerd onder nummer 12017465 en bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30228387.

iQ Assuradeuren werkt volgens de regels en normen van de volmachtgevers en wij staan onder toezicht van het AFM. Tevens staat iQ Assuradeuren onder prudentieel toezicht van De Nederlandse Bank.

iQ Assuradeuren is onafhankelijk en heeft dus geen enkele (juridische of financiƫle) binding met verzekeraars behalve de verplichtingen die voortkomen uit de volmachtovereenkomst.